PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1

Podstawą przyjęcia reklamacji będzie prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny online, który dostępny jest na dole strony.

Istnieje możliwość złożenia reklamacji osobiście w siedzibie firmy poprzez wypełnienie druku reklamacyjnego i podpisanie oświadczenia.

Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej e-mailem lub formie telefonicznej o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez skladokien.pl w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Czas naprawy/wymiany może nieznacznie ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na dostawę towaru podlegającego wymianie lub części zamiennych, niezbędnych do usunięcia usterki.

2

W wypadku Towarów objętych gwarancją bezpośrednio przez danego producenta, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest prezentowana w kartach gwarancyjnycjh dla poszczególnych produktów.

3

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. uszkodzenia mechaniczne) wszystkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez skladokien.pl ponosi zgłaszający reklamację, a w szczególności: koszty transportu, koszty dojazdu serwisu, koszty roboczogodziny serwisanta.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
w sprawie potrzeby reklamacjno/serwisowej

Dane kontaktowe

Szczegóły reklamacji

Dodatkowe uwagi

Załącz zdjęcie/film

Prosimy o dokładne sfotografowanie usterki i załączenie zdjęć lub filmów. Limit pojedynczego pliku: 25MB

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego tzn. takiego, w którym serwisant nie stwierdził na miejscu błędu ze strony firmy SkładOkien.pl, reklamujący zostanie obciążony kosztami dojazdu i ewentualnej naprawy tj. min. 150 zł brutto.